Formularz zgłoszenia nośnika do odzyskania danychDane Zamawiającego:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres (ulica, nr budynku)*:
Adres (kod pocztowy, miasto)*:
Nazwa firmy:
NIP (tylko dla firm):
Telefon*:
Adres e-mail*:

Dane dotyczące nośnika:
Typ*:
Producent:
Model:
Numer seryjny:
Opis objawów,
okoliczności uszkodzenia*:
Dane do odzyskania
w pierwszej kolejności*:

Tryb diagnozy*:

standardowy przyspieszony
Wymagany zwrot nośnika*: tak nie
Pozwolenie na otwarcie nośnika*: tak nie
Sposób dostarczenia nośnika*:
Sposób przekazania danych:

Oświadczam, że znam i akceptuję procedurę odzyskiwania danych, regulamin oraz aktualny cennik usług RIPdata.*
Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez KodIT w celu realizacji niniejszego zlecenia, w celach statystycznych i archiwalnych oraz wszelkich danych jakie znajdują się na przekazanym sprzęcie elektronicznym. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu (p. 10-18) na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych. *


* - pola wymagane