Formularz zgłoszenia nośnika do odzyskania danychDane Zamawiającego:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres (ulica, nr budynku)*:
Adres (kod pocztowy, miasto)*:
Nazwa firmy:
NIP (tylko dla firm):
Telefon*:
Adres e-mail*:

Dane dotyczące nośnika:
Typ*:
Producent*:
Model:
Numer seryjny:
Przyczyna utraty danych*:
Dodatkowe informacje
(opis objawów, okoliczności uszkodzenia):
Dane do odzyskania
w pierwszej kolejności:
(typy plików, ilość danych w GB,
ilość i nazwy katalogów)*:

Tryb diagnozy*:

standardowy przyspieszony
Czy dysk był otwierany?
(dotyczy tylko dysków HDD)*:
tak nie
Czy po zakończeniu prac odesłać uszkodzony nośnik?:*: tak nie
Pozwolenie na otwarcie nośnika*: tak nie
Sposób dostarczenia nośnika*:
Sposób przekazania danych:

Oświadczam, że znam i akceptuję procedurę odzyskiwania danych, regulamin oraz aktualny cennik usług RIPdata.*
Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez KodIT w celu realizacji niniejszego zlecenia, w celach statystycznych i archiwalnych oraz wszelkich danych jakie znajdują się na przekazanym sprzęcie elektronicznym. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu (p. 10-18) na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych. *


* - pola wymagane